• Hukuk Fakültesi
    Dergisi
    Journal of Kadir Has University Faculty of Law

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt:7 Sayı:1 Haziran 2019

KÜNYE

Sahibi

Kadir Has Üniversitesi Adına Rektör
Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ

 

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Ali GÜZEL

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Mehmet AKAD

 

Yayın Kurulu - Editörler

Dr.Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
Dr.Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Hamide TACİR
Dr.Öğr. Üyesi Özge UZUN KAZMACI

 

Yayın Kurulu - Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Murat CEYHAN
Ar. Gör. Onur GÖRMEZ
Ar. Gör. Halil Ahmet YÜCE

Yasal Künye

Genel Yayın Yönetmeni :

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Mehmet C. AKAD

Yayın Türü:

Hakemli Süreli Yayın

Yayın Şekli:

6 aylık Tükçe ve/veya İngilizce, Almanca, Fransızca

ISSN

2147-9305

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİ ARŞİVİ

AMAÇ ve KAPSAM

Amaç

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin amacı hukuk alanında özgün nitelikte akademik çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamaktır.

Kapsam

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi her yılın Haziran ve Aralık aylarında hukuk alanında yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergide kamu hukuku ve özel hukuk alanında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makaleler, karar incelemeleri, mevzuat incelemeleri ve çeviriler içeren bilimsel akademik çalışmalar yayınlanmaktadır.

YAYIN İLKELERİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİETİK KURALLAR

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilmiş olan çalışmaların, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde öngörülen bilimsel yayın etiği kurallarına uygun olması gerekmektedir. İlgili kurallara ulaşmak için tıklayınız


YAYIN KURULU

Editörler

Dr.Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
Dr.Öğr. Üyesi Esra HAMAMCIOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Hamide TACİR
Dr.Öğr. Üyesi Özge UZUN KAZMACI

Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Murat CEYHAN
Ar. Gör. Onur GÖRMEZ
Ar. Gör. Halil Ahmet YÜCE