• Hukuk Fakültesi
    Dergisi
    Journal of Kadir Has University Faculty of Law
×

KHAS HFD ARALIK 2023 SAYISI İÇİN ÇAĞRI

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithaf ettiğimiz Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Aralık 2023 sayısı (Cilt: 11, Sayı: 2) yayımlanacaktır. 2013 yılından itibaren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında makaleler, karar incelemeleri ve tebliğlere yer vermekte olan ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de taranan dergimizin bu sayısında sunacağınız değerli katkılarınız bizleri onurlandıracaktır. Dergimizin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış eserlerinizi Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağımız 29 Ekim 2023 Pazar gününün sonuna kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt:11 Sayı:1 Haziran 2023

KÜNYE

Sahibi

Kadir Has Üniversitesi Adına Rektör
Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ

 

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Başak BAYSAL

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Mehmet AKAD

 

Yayın Kurulu - Editörler

Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Murat CEYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU

 

Yayın Kurulu - Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Ahmet ABUT
Ar. Gör. Sıla ADAK
Ar. Gör. Onur GÖRMEZ
Ar. Gör. Tevfik Can PEKER
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM

 

Yayın Kurulu - Yabancı Dil Editörleri

Ar. Gör. Ahmet ABUT (İngilizce)
Ar. Gör. Onur GÖRMEZ (Fransızca)
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM (Almanca)

Yasal Künye

Genel Yayın Yönetmeni :

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Mehmet C. AKAD

Yayın Türü:

Hakemli Süreli Yayın

Yayın Şekli:

6 aylık Tükçe ve/veya İngilizce, Almanca, Fransızca

ISSN

2147-9305

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİ ARŞİVİ

AMAÇ ve KAPSAM

Amaç

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin amacı hukuk alanında özgün nitelikte akademik çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamaktır.

Kapsam

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi her yılın Haziran ve Aralık aylarında hukuk alanında yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergide kamu hukuku ve özel hukuk alanında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makaleler, karar incelemeleri, mevzuat incelemeleri ve çeviriler içeren bilimsel akademik çalışmalar yayınlanmaktadır.

YAYIN İLKELERİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİETİK KURALLAR

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilmiş olan çalışmaların, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde öngörülen bilimsel yayın etiği kurallarına uygun olması gerekmektedir. İlgili kurallara ulaşmak için tıklayınız


YAZIM KURALLARI

ATIF USULÜNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

(1) Kaynak, bir kitap ise: Yazar soyadı ve adı, eser adı, (varsa) yayına hazırlayan (veya editör),  (varsa) çeviren adı ve soyadı,  (varsa) cilt sayısı, yayın yeri ve tarihi, sayfa numarası.

Örnek: AYBAY, Aydın, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul, 2011, s. 35.

(2) Kaynak bir makale ise: Yazar soyadı ve adı, “makale adı”, makalenin yayınlandığı eser, cilt sayısı, yayın yeri ve tarihi, sayfa numarası. 

Örnek: DOĞAN, Koray, “Kast, Taksir ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 26, İstanbul, Aralık 2014, s. 227.

(3) Kaynak, birden fazla yazarlı bir kitap veya makale ise yazar ad ve soyadlarının arasına taksim işareti (/) konularak eser künyesi verilir.

Örnek: ERTAŞ, Şeref / GÖKYAYLA, K. Emre, “Mimari Projeler Üzerindeki Telif  Hakları”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s. 407.

(4) Aynı yazarın birden fazla eserinden yararlanılmış olması durumunda, metin içinde yapılacak atıflarda kolaylık sağlaması açısından, bu eserlerin isimleri yerine kullanılacak kısaltmalar da, kaynakçada, eserin künyesinin devamında gösterilmeli ve çalışmanın bütününde bu kısaltmalara uyulmalıdır. Dergilerde yayımlanmış olan eserlerde, derginin var ise kısa künyesi yoksa ilgili derginin kısaltması da kullanılabilir.

Örnek: TEKİNALP, Ünal, Tek Kişilik Ortaklık (I)-Tek Paysahipli Anonim Ortaklık, İstanbul, 2011 (Tek Kişilik Ortaklık).

TEKİNALP, Ünal, Anonim Ortaklıklarda Yeni Bağlam Sisteminin Esasları, İstanbul, 2012 (Bağlam Sisteminin Esasları).

 (5) Atıf yapılacak kaynak, editörlü bir eserse:

Örnek: YASAMAN, Hamdi, Mimari Proje ve Mimari Eserler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı  2010, Ed. Tekin Memiş, İstanbul, 2011, s. 562. 

(6) Atıf yapılacak eser, yayımlanmamış bir tez ise: Tezin künyesi verilirken parantez içinde tezin yayımlanmamış olduğu açıklanır.

(7) İnternet sitelerine yapılan atıflarda bağlantının tamamı ve yazarın kaynağa erişim tarihi yer almalıdır.

Örnek: RAUSCHER, Frederick, “Kant’s Social and Political Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016, Bağlantı: https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/#Pun (Erişim Tarihi: 1.11.2020)

(7) Atıf yargı kararlarına yapılacaksa, dipnotta, kararın künyesi verilmelidir. Kararın künyesi verilirken izlenmesi gereken sıralama şu şekilde olmalıdır:

Yargıtay’ın ilgili dairesinin numarası, kararın tarihi, kararın esas numarası, karar numarası, karara hangi kaynaktan ulaşılmışsa kaynağa ilişkin bilgi.

Örnek: Y. 22. HD, 23.1.2012, E. 2011/4713 K. 2012/398, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.

AİHM kararlarına yapılacak atıflar için:

Örnek: AİHM, Paksas/Litvanya, Başvuru No: 34932/04, Büyük Daire Kararı, 06.01.2011, par. 10.

AYM kararına yapılacak atıflar için:

Örnek:

Bireysel başvurularda: AYM, Başvuru No: 2014/13675, 08.9.2014.

Yasaların anayasal denetiminde: AYM, E. 1992/12, K. 1992/2, KT: 10.01.2005, RG. 24352, 18.02.2005.

Siyasi Parti Kapatmalarda: AYM, E. 1990/1, K. 1991/1, KT: 16. 7. 1991, (Siyasi Parti Türkiye Birleşik Komünist Partisi), RG. 10556, 10.09.1994.

Danıştay Kararlarına Yapılacak atıflar için:

Örnek: D. 6.D, E. 2004/2644, K. 2006/3240, 19.06.2006, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.

(8) Dipnotta atıf yapılan kaynağa, çalışma içinde daha önce atıf yapılmışsa, sonraki atıflar kısaltılarak yapılır.

Atıf yapılacak kaynak bir kitapsa: Bu durumda, referans gösterilen yazarın yalnızca bir eserinden yararlanılmışsa, yazar soyadı, sayfa numarasının verilmesi yeterlidir.

Örnek: DURAL, s.25.

Aynı yazarın, birden fazla eserinden yararlanılmış ve dipnotta bunlardan birine atıf yapılacaksa, yazarın soyadı ve kaynakçada eserin künyesinde gösterilmiş olan kısaltma ve sayfa numarasının verilmesi yeterlidir.

Örnek: BAHTİYAR, Ortaklıklar, s.108.

Birden fazla yazarlı bir esere, tüm yazarların soyadları arasına taksim (/) işareti konularak atıf yapılır.

Örnek: TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 87.

(9) Kaynakçada yazarların soyadı (tüm harfler büyük) sırası esas alınır, ilk atıf usulüne sadık kalınır. Atıf yapılan makalelerde sayfa aralıklarının paylaşılmasına dikkat edilmelidir.

Örnek:

AYBAY, Aydın: Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul, 2011.

DENCKER, Friedrich: “Erfolg und Schuldidee”, Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, Köln, 1989, s. 441-457.

RAUSCHER, Frederick: “Kant’s Social and Political Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016, Bağlantı: https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/#Pun (Erişim Tarihi: 1.11.2020)

TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2020.

ÜZÜLMEZ, İlhan: “Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 257)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVI, Sayı: 1, 2012, s. 191-216.

YAYIN KURULU

Editörler

Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Murat CEYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Argun KARAMANLIOĞLU

Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Ahmet ABUT
Ar. Gör. Sıla ADAK
Ar. Gör. Onur GÖRMEZ
Ar. Gör. Tevfik Can PEKER
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM

Yabancı Dil Editörleri

Ar. Gör. Ahmet ABUT (İngilizce)
Ar. Gör. Onur GÖRMEZ (Fransızca)
Ar. Gör. Kaan Can YILDIRIM (Almanca)